изпит в PONS речника

Преводи за изпит в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

ѝзпит <-ът, -и, бр: -а> СЪЩ м

Преводи за изпит в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

изпит Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文