продавачът в PONS речника

Преводи за продавачът в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

продава̀ч <-ът, -и> СЪЩ м, продава̀чк|а <-ата, -и> СЪЩ ж

  продавач ИКОН, ФИН
   продавач ИКОН, ФИН

   Преводи за продавачът в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

   Индивидуални преводни двойки

   продавачът Примери от PONS речника (редакционно проверени)

   Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

   Искате ли да добавите дума, израз или превод?

   Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

   Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文