производителя в PONS речника

Преводи за производителя в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

производѝтел <-ят, -и> СЪЩ м, производѝтелк|а <-ата, -и> СЪЩ ж ИНФОРМ

Индивидуални преводни двойки

Преводи за производителя в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

производителя Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文