връщам в PONS речника

Преводи за връщам в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

I.връ̀щам нсв, въ̀рна св VERB прх и ИНФОРМ

1. връщам (пращам, насочвам обратно):

2. връщам (давам или поставям обратно):

3. връщам (отказвам да приема):

4. връщам ЮР:

6. връщам (възвръщам):

7. връщам прен (отвръщам, отплащам се):

II.връ̀щам нсв, въ̀рна св VERB рефл връщам се

2. връщам (завръщам се):

5. връщам (към предишно състояние):

Преводи за връщам в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

връщам Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文