вещи в PONS речника

Преводи за вещи в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за вещи в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

вещи Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文