срочни в PONS речника

Преводи за срочни в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за срочни в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки
future COM

срочни Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文