консигнация в PONS речника

Преводи за консигнация в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

консигна̀ци|я <-ята, -и> СЪЩ ж ТЪРГ

Индивидуални преводни двойки

Преводи за консигнация в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

консигнация Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文