дълготрайни в PONS речника

Преводи за дълготрайни в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Преводи за дълготрайни в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

дълготрайни Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文