competitive в PONS речника

Преводи за competitive в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

2. competitive ECON (competing):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за competitive в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

competitive Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文