калкулация в PONS речника

Преводи за калкулация в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

калкула̀ци|я <-ята, -и> СЪЩ ж

Индивидуални преводни двойки

Преводи за калкулация в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

калкулация Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文