груба в PONS речника

Преводи за груба в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

груб (гру̀ба) <гру̀би> гру̀бо ПРИЛ

4. груб (прекален, краен):

Преводи за груба в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

груба Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文