грешка в PONS речника

Преводи за грешка в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

грѐшк|а <-ата, -и> СЪЩ ж

1. грешка (неправилност в нщ):

  грешка ИНФОРМ

  2. грешка (вина, провинение):

  Преводи за грешка в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

  Индивидуални преводни двойки

  грешка Примери от PONS речника (редакционно проверени)

  Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

  Искате ли да добавите дума, израз или превод?

  Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

  Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文