plan в PONS речника

Преводи за plan в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

1. plan (detailed scheme, programme):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за plan в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

plan Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文