продукция в PONS речника

Преводи за продукция в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

проду̀кци|я <-ята, -и> СЪЩ ж

Индивидуални преводни двойки

Преводи за продукция в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

продукция Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文