директор в PONS речника

Преводи за директор в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

дирѐктор <-ът, -и> СЪЩ м, дирѐкторк|а <-ата, -и> СЪЩ ж

Индивидуални преводни двойки

Преводи за директор в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

директор Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文