марка в PONS речника

Преводи за марка в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

ма̀рк|а <-ата, -и> СЪЩ ж

2. марка (търговски или фабричен знак):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за марка в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

марка Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文