обем в PONS речника

Преводи за обем в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

обѐм <-ът, -и, бр: -а> СЪЩ м

3. обем (количество, съдържание):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за обем в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

обем Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文