стойността в PONS речника

Преводи за стойността в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

сто̀йност <-та̀, -и> СЪЩ ж

1. стойност ФИН, ИКОН (цена):

Преводи за стойността в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

стойността Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文