камион в PONS речника

Преводи за камион в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Преводи за камион в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

камион Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文