Преводи за long-distance в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за long-distance в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

извъ̀нгра̀дск|и (-а)

междуградски <-и> ПРИЛ:

телефонен -но <-ни> ПРИЛ:

дълъг -го <-ги> ПРИЛ и прен:

  дълъг (-га)
   дълъг скок СПОРТ

   Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

   Не намирате дума, израз или превод?

   Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

   Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文