телефонен в PONS речника

Преводи за телефонен в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

телефонен -но <-ни> ПРИЛ:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за телефонен в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

телефонен Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文