разговор в PONS речника

Преводи за разговор в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

ра̀зговор <-ът, -и, бр: -а> СЪЩ м

Индивидуални преводни двойки

Преводи за разговор в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

разговор Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文