лек в PONS речника

Преводи за лек в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

лек1 <лѐкът, лѐкове, бр: лѐка> СЪЩ м

лек2 (лѐка) <лѐки> лѐко ПРИЛ

3. лек (слаб, незначителен):

Phrases:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за лек в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

лек Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文