разговорът в PONS речника

Преводи за разговорът в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

ра̀зговор <-ът, -и, бр: -а> СЪЩ м

Индивидуални преводни двойки

Преводи за разговорът в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

разговорът Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文