оживен в PONS речника

Преводи за оживен в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

оживѐн (-а) <-и> ПРИЛ

Преводи за оживен в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

оживен Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文