продължавам в PONS речника

Преводи за продължавам в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

I.продължа̀вам нсв, продължа̀ св VERB прх

1. продължавам (не спирам, подновявам):

II.продължа̀вам нсв, продължа̀ св VERB нпрх

Преводи за продължавам в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

продължавам Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文