линия в PONS речника

Преводи за линия в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

лѝни|я <-ята, -и> СЪЩ ж

1. линия МАТ, СПОРТ, ВОЕН (черта):

8. линия тел, ИНФОРМ:

Преводи за линия в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

линия Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文