телефонна в PONS речника

Преводи за телефонна в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за телефонна в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

телефонна Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文