компютър в PONS речника

Преводи за компютър в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

компю̀т|ър <-ърът, -ри, бр: -ъра> СЪЩ м ИНФОРМ

Индивидуални преводни двойки

Преводи за компютър в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

компютър Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文