relationship в PONS речника

Преводи за relationship в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

3. relationship (between two people):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за relationship в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

relationship Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文