дълго в PONS речника

Преводи за дълго в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

дъ̀лго- първа съставна част

дълг <дългъ̀т, дъ̀лгове, бр: дъ̀лга> СЪЩ м ЮР, ФИН

1. дълг (дължимо нщ):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за дълго в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

дълго Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文