дълга в PONS речника

Преводи за дълга в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

дълг <дългъ̀т, дъ̀лгове, бр: дъ̀лга> СЪЩ м ЮР, ФИН

1. дълг (дължимо нщ):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за дълга в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

дълга Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文