обаждам в PONS речника

Преводи за обаждам в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

I.оба̀ждам нсв, оба̀дя св VERB прх

II.оба̀ждам нсв, оба̀дя св VERB рефл обаждам се

Индивидуални преводни двойки

Преводи за обаждам в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

обаждам Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文