called в PONS речника

Преводи за called в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

2. call (visit):

6. call no pl FIN (call option):

4. call:

Phrases:

it's late nowshall we call it a day? inf
to call a spade a spade inf

Преводи за called в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

called Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文