сигурност в PONS речника

Преводи за сигурност в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

сѝгурност <-та̀> СЪЩ ж без мн

2. сигурност (безопасност):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за сигурност в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

сигурност Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文