изискуем в PONS речника

Преводи за изискуем в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за изискуем в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки
collectable LAW, FIN
collectible LAW, FIN

изискуем Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文