квалификация в PONS речника

Преводи за квалификация в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

квалифика̀ци|я <-ята, -и> СЪЩ ж

Индивидуални преводни двойки

Преводи за квалификация в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

квалификация Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文