удостоверение в PONS речника

Преводи за удостоверение в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

удостоверѐни|е <-я> СЪЩ ср

Индивидуални преводни двойки

Преводи за удостоверение в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

удостоверение Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文