представяне в PONS речника

Преводи за представяне в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

предста̀вян|е <-ия> СЪЩ ср и ЮР, ИНФОРМ

Преводи за представяне в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

представяне Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文