изказвам в PONS речника

Преводи за изказвам в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

I.изка̀звам нсв, изка̀жа св VERB прх

II.изка̀звам нсв, изка̀жа св VERB рефл

Индивидуални преводни двойки

Преводи за изказвам в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

изказвам Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文