падеж в PONS речника

Преводи за падеж в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

падѐж <-ът, -и, бр: -а> СЪЩ м

2. падеж ФИН, ЮР:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за падеж в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

падеж Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文