вик в PONS речника

Преводи за вик в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

вик <викъ̀т, вѝкове, бр: вѝка> СЪЩ м

Индивидуални преводни двойки

Преводи за вик в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

вик Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文