радост в PONS речника

Преводи за радост в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

ра̀дост <-та̀, -и> СЪЩ ж

Индивидуални преводни двойки

Преводи за радост в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

радост Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文