извън в PONS речника

Преводи за извън в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за извън в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

извън Примери от PONS речника (редакционно проверени)

to be out of (sb's) reach a. fig

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文