sorrow в PONS речника

Преводи за sorrow в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Преводи за sorrow в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

sorrow Примери от PONS речника (редакционно проверени)

to my sorrow form

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文