предявявам в PONS речника

Преводи за предявявам в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

предявя̀вам нсв, предявя̀ св VERB прх ЮР, ФИН

Индивидуални преводни двойки

Преводи за предявявам в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

предявявам Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文