среща в PONS речника

Преводи за среща в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

срѐщ|а <-ата, -и> СЪЩ ж

1. среща:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за среща в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

среща Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文