измама в PONS речника

Преводи за измама в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

изма̀м|а <-ата, -и> СЪЩ ж

1. измама и ЮР, ФИН (лъжа):

Преводи за измама в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

измама Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文