дребна в PONS речника

Преводи за дребна в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за дребна в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

дребна Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文