данъчна в PONS речника

Преводи за данъчна в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за данъчна в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

данъчна Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文